Náš tým

Organizační uspořádání školy

 

 

 

 

Alena Havelková - pověřená řízením                                                      

 

 

pedagogičtí zaměstnanci

třída MOTÝLCI

Alena Havelková - učitelka, zástupce pro pedagog.část 

Lucie Cimová - učitelka

 

třída VEVERKY

učitelka    Dora Budínská

učitelka    Bc. Barbora Umanová

 

 

provozní zaměstnanci       

 

školnice   Marta Tahalová

 

vedoucí ŠJ, zástupce pro provozní část  Šárka Žilovcová

 

hlavní kuchařka         Ivana Hánová

pomocná kuchařka   Olga Dvořáková 

externí ekonomka     Ing. Dana Zoulová

externí mzdový účetní    Mgr. Bořek Špička

 

počet a složení tříd

 2 smíšené třídy   3-6 let  -       Motýlci a Veverky

počet dětí v MŠ                     56