„Podpora škol formou projektů -> Šablony II "
MŠ Pohádka 63 UL - publicita.pdf

 
 
 
Nadace ČEZ
 nám poukázala nadační příspěvek ve výši 80 000,- Kč na realizaci a podporu vybudování "Oranžového hřiště" - multifunkčních sportovních prvků  na zahradě MŠ , využitelných pro předškolní děti k pohybu a zdravému životnímu stylu . 

Dalších 60 000,- jsme použili z finančních prostředků MŠ a sponzorských darů od rodičů . 
 
 
Výsledek obrázku pro logo nadace čez