AKTUÁLNÍ AKCE MĚSÍCE JSOU VYVĚŠENÉ NA NÁSTĚNCE A TAKÉ JSOU DOSTUPNÉ V APLIKACI ŠKOLKY