POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název:  Mateřská škola Pohádka, Bezručova 323/7, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení: Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem. MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou – viz  Zřizovací listina.pdf 

3. Organizační struktura:

MŠ se školní jídelnou

počet tříd: 2

počet dětí: 56

počet zaměstnanců: 10

 

4. Kontaktní údaje:

Adresa: Mateřská škola Pohádka, Bezručova 323/7, Ústí nad Labem, 400 01

Adresa pro osobní návštěvu: Mateřská škola Pohádka, Bezručova 323/7, Ústí nad Labem, 400 01

Úřední hodiny: Nemáme, možnost domluvení schůzky telefonicky na tel. :

Pevná linka: 47 520 1879

Vedoucí ŠK. jídelny: 727 872 082

Mobil na omlouvání dětí: 736 633 336

Čísla faxu: Nemáme

Adresa internetové stránky: https://mspohadka-ul.webnode.cz/

Email: msklise@volny.cz

Další elektronické adresy:  datová schránka 2x5pu6

 

5. Případné platby lze poukázat: číslo účtu pro stravné a školné -275 459 187/0300

   Pro platbu fondu pro potřeby dětí – 181 762 281/0300 dopsat“ fond,“ a jméno dítěte

 

6. IČO: 72744651

 

7. DIČ: nemáme

 

8. Dokumenty:

Školní vzdělávací program  zde:KURIKULUM2017-2020 PDF.pdf 

Školní řád  zdeškolní řád 2017.pdf 

Rozpočet zde: Rozpočet_p.o._na_rok_2018_schváleno.

Střednědobý_výhled_rozpočtu_na_roky_2019_a_2020_schválený (1).xlsx 

 

 

9. Žádosti o informace: Informace lze získat přes email, ústně po telefonické dohodě nebo písemným podáním na adresu školy

 

10. Příjem stížností a dalších podání: viz žádosti o informace

 

11. Opravné prostředky: lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky MŠ na adrese Mateřská škola Pohádka, Bezručova 323/7, Ústí nad Labem 40001 nebo přes datovou schránku

 

12. Formuláře:

žádost o poskytnutí informace zdezadost_o_poskytnuti_informace.pdf 

odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti zde:odvolani.pdf 

 

13. Návody pro řešení životních situací: Nejsou stanoveny

 

14. Nejdůležitější používané právní předpisy:

:Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

:Zákon  č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

:Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 

15. Úhrady za poskytování informací:

 

16. Licenční služby: license - správa mš,

ADOBE

Licenční smlouva k Programu pro Osobní počítače

ESET Endpoint Antivirus + file security

 

17. Výroční zprávaVÝROČNÍ ZPRÁVA.docx