Organizační uspořádání školy

Organizační uspořádání školy

 

 

 

 

ředitelka     

                                                   

Bc.Irena Droppová  -   ředitelka

 

pedagogičtí zaměstnanci

třída MOTÝLCI

 

Alena Havelková - učitelka, zástupce pro pedagog.část 

 

Lucie Cimová - učitelka

 

třída VEVERKY

 

učitelka    Věra Hamalová

 

učitelka    Bc. Barbora Umanová

 

učitelka     Liliana Doubková

 

provozní zaměstnanci       

školnice   Marta Tahalová

vedoucí ŠJ, zástupce pro provozní část  Šárka Žilovcová

 

hlavní kuchařka         Ivana Hánová

pomocná kuchařka   Olga Dvořáková 

externí ekonomka     Ing. Dana Zoulová

 

počet a složení tříd

 2 smíšené třídy   3-6 let  -       Motýlci a Veverky

počet dětí v MŠ                     56