Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:


6051139328 - Přijímá se od 1. 9. 20184895838208  - Přijímá se od 1. 9. 2018


2065539072  - Přijímá se od 1. 9. 20185177262912  - Přijímá se od 1. 9. 20182204195849  - Přijímá se od 1. 9. 2018