Jsme zapojeni v projektu "Zdravá mateřská škola" ve spolupráci ze Státním zdravotním ústavem v Praze, garantem evropského programu "Škola podporující zdraví".

   V prosinci 2007 jsme získali osvědčení o přijetí do sítě programu "Škola podporující zdraví".

   V roce 2012 jsme opětovně osvědčení obhájili. V roce 2012 jsme získali titul "Školka blízká přírodě", který jsme znovu v září 2013 obhájili.

   Pohádková vila na Vás hned při vstupu dýchne rodinnou pohodovou atmosférou, která prolíná celým naším výchovným programem. Umístění školy je ve staré zástavbě plné zeleně a rodinných domů , ve čtvrti Klíše v Ústí nad Labem.

   Naše mateřská škola je od roku 2007 po celkové rekonstrukci. Uspořádání vily samo nabízí rodinný styl výchovy, což je naší prioritou. Děti se vzdělávají ve dvou běžných třídách a skupinka 14 dětí, z celkového počtu mateřské školy , se alternativně vzdělává v ekologické výchově a lesní pedagogice – lesní třída. Název školního kurikula podpory zdraví mateřské školy Pohádka 

   "Díváme  se, nasloucháme, zážitky si povídáme “  koresponduje s celkovým  obrazem školy.

Novinky

Aktuálně

21.03.2017 08:00

21. 3. 2017 

!!! PŘEDNÁŠKA DĚTSKÉ PSYCHOLOŽKY MGR. JITKY BINDROVÉ PRO RODIČE NEJEN O ŠKOLNÍ ZRALOSTI -> RODIČE SI MOHOU PŘIPRAVIT JAKÉKOLIV DOTAZY OHLEDNĚ VZDĚLÁNÍ DÍTĚTE!!!

Přednáška bude probíhat za přítomnosti paní ředitelky Ireny Droppové, která po přednášce podá rodičům informace o:

: PLÁNOVANÉ ŠKOLE V PŘÍRODĚ

:AKTIVITÁCH A ORGANIZACI LESNÍ TŘÍDY

:ZÁPISU

Přednáška začne v 15. 30h v jídelně